BAS DE WEERD

INDEX

ACTIVITY IMAGE TEXT CONTACT

De mens is dat wat hij besluit of besloten heeft te zijn, het potentieel gaat altijd voor op de actualiteit, het is altijd bevangen met de mogelijkheid tot keuze. Ten opzichte van een ieder is iedere potentiƫle handeling arbitrair, enkel de relaties die ontstaan tussen voorgaande handelingen, de sporen die zij hebben achtergelaten, de toekomstige potentiƫle gevolgen en andere op wat voor wijze dan ook gerelateerde zaken, het netwerk dat zij vormen is wat de keuze voor de specifieke handeling haar context geeft. Mijn werk, of liever de activiteit waaruit mijn praktijk bestaat is in de eerste plaats een persoonlijk dialectisch proces waarbinnen ik mijn bestaan in de wereld bevraag, specifiek de diepe kloof tussen de geest en de dingen. Binnen dit netwerk van dingen, sporen door mij achtergelaten of zaken door mij waargenomen, gedacht, gelezen, gehoord of ontmoet vorm ik het verbindende element, tussen een veeg verf welke ik op mijn doek aanbreng en het lege glas dat ik gisterochtend op het aanrecht heb achtergelaten, door en voor mij hebben zij een subjectieve betekenis, Ik tracht de toeschouwer dan ook niet te intimideren met een door mij opgelegde betekenis maar nodig uit tot een eigen subjectieve benadering ten aanzien van mijn werk en beschouw dit (hoewel niet altijd door mij gewaar geworden) als een uitbreiding van het collectieve netwerk van betekenis waar mijn werk deel aan neemt. Deze radicale subjectieve benadering behelst een relativering die het fundament van mijn werk vormt. Een drang naar relativering die voortkomt uit een diep geworteld gevoel van onwerkelijkheid ten aanzien van onze leefwereld waarvan ik denk dat deze alleen te ontsluieren is in het apathische, een confrontatie met een werkelijke onontvankelijkheid welke ons normaliter de pas afgesneden wordt. De schilderkunst neemt hier, mede omwille van haar relatie tot het kader, specifiek de gesimuleerde abstracte ruimte die deze faciliteert en het fysieke geheugen dat de verf kan zijn, een centrale rol bij in.